Održavanje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Svaku bateriju treba održavati. Iako je većina naših akumulatora napravljena tako da se za njih može reći ugradi i zaboravi, postoje stvari na koje treba obratiti pozornost. 

Proces održavanja baterije možemo podijeliti u tri segmenta:

  • TEKUĆINA

  • NAPON

  • ČISTOĆA

TEKUĆINA

Pod ovim pojmom se misli na SMF baterije tj. maintenance free baterije koje nemaju čepova i ne može se u njih dolijevati nikakva tekućina . Ako imaju čepove u baterije treba nadolijevati isključivo i jedino destiliranu vodu.

NAPON

Naponsko održavanje je ključno. Ukoliko se baterija isprazni, zbog nekog potrošača ili dugog stajanja, treba se što hitnije nadopuniti. Ukoliko se baterija ne napuni kreću kemijski procesi koji mogu nepopravljivo uništiti vašu bateriju.

ČISTOĆA

Automobilska baterija mora biti suha i čista. Svakla nečistoća ili tekućina mogu stvoriti uvjete za loše punjenje ili pražnjenje, a u nekim slučajevima i vodiče za samopražnjenje baterija. Sve to može dovesti do kvara.

Nepravlino korištenje i loše održavanje mogu značajno skratiti životni vijek vaše baterije.